Missie en Visie

Over Hoogt on Tour

Hoogt on Tour vertoont films die ertoe doen. Daarbij wordt teruggekeken op een rijke filmgeschiedenis en vooruitgeblikt naar de nieuwste ontwikkelingen in de beeldcultuur. Hoogt on Tour is initiator van bijzondere projecten: van grote en kleine festivals tot retrospectieven, lezingen, symposia en de vertoning van zwijgende films met live muziek. 

Hoogt on Tour wordt gesteund door de gemeente Utrecht en Europa Cinemas, een project van het mediaprogramma van de Europese Gemeenschap. 

Missie

Hoogt on Tour opent vensters. We willen zoveel mogelijk mensen een bredere kijk op de wereld bieden door hen te verrijken met films met mooie verhalen en interessante informatie. Daarmee kunnen zij zichzelf ontwikkelen en zich plaatsen in relatie tot de wereld om hen heen. Bij alles wat we doen, streven we ernaar onze bezoekers te inspireren.  Hoogt on Tour verrast, ook met films waar je niet naar op zoek was. 

We hebben een aanbod van kwaliteitsfilms dat nergens anders in Utrecht te zien is en waarin de markt niet voorziet. De films die Hoogt on Tour laat zien, zijn altijd bijzonder: in cinematografie, verhaal, onderwerp, culturele achtergrond of een combinatie daarvan. 

Strategie

In samenwerking met culturele partners vertoont Hoogt on Tour  op verschillende locaties in Utrecht onderscheidende films: inhoudelijke en artistieke films die je blik verruimen, je mening doen kantelen of die je aan het denken zetten over jezelf en onze snel veranderende wereld. 

Met spraakmakende of intieme filmvoorstellingen, prikkelende programma’s, gefundeerd informatief en educatief aanbod en actuele debatten willen we ons publiek in Utrecht raken, verrijken, informeren en inspireren. Voor onze bezoekers, medewerkers en samenwerkingspartners willen we artistieke en maatschappelijke waarde creëren. Een ontmoeting in en om de filmzaal kan leiden tot een gedeelde emotie, een verhit debat of een nieuw idee. Dit doen we graag samen met verschillende lokale en nationale partners, zoals festivals, kennisinstituten, culturele en maatschappelijke instellingen, het onderwijs en het Utrechtse bedrijfsleven. 

Lees hier ons Activiteitenplan Hoogt on Tour 2022 en het Meerjarenplan Hoogt in Transitie 2021-2024.

Filmeducatie

Kinderen en jongeren zien elke dag video’s en bewegend beeld. Kunnen ze deze beelden ook begrijpen en er betekenis aan geven? Filmeducatie door Hoogt on Tour laat leerlingen hierover nadenken en zich bewust worden van hoe media de werkelijkheid kleuren. Ze leren met film als creatief middel een boodschap over te brengen. Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken, te begrijpen en zelf te maken. Kinderen leren te duiden wat ze zien; een belangrijke vaardigheid in een tijd waarin video’s en nepnieuws via allerlei kanalen binnenkomen. Door, net als letters en woorden, beelden te leren lezen, geven kinderen betekenis aan wat ze zien en kunnen ze dit in de juiste context plaatsen. 

Wij zijn deel van Het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO), een vereniging van (middel)grote gesubsidieerde filmtheaters in Nederland, opgericht om een collectieve stem te geven aan de aangesloten instellingen.