Wie we zijn, wat we doen

Over Hoogt on Tour

Wij maken een nieuwe start om filmliefhebbers te inspireren, een podium te bieden aan vernieuwende makers en aanstormende talenten en zullen we onze filmeducatie nog verder uitbouwen, van primair en voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Zo leren ook in de toekomst de jongste generaties mediawijs kijken en werken we aan een mooie creatieve stad.

Programma

We programmeren dagelijks premièrefilms. We zetten daarbij hoog in op kwaliteit. Niet alleen de artistieke waarde van de films maar ook de kwaliteit van de mate van betekenis voor specifieke groepen, onze maatschappelijke rol in het bevragen van ontwikkelingen, het duiden van de tijdsgeest, het experiment en het bieden van tegenkracht.

Film beperkt zich niet tot een samenkomst in donkere zaal, maar is ook een aanleiding om nieuwe mensen en ideeën te ontmoeten. Het wordt een event waarbij je beleeft, reflecteert en debatteert. In tijden van polarisatie, waarin de democratische waarden onder druk staan en er veel culturele en maatschappelijke spanningen zijn, is het van groot belang om met elkaar in gesprek te blijven. Film speelt daarin een bindende factor en laat ook een breed palet aan thema’s aan bod komen.

Films van beginnende makers vormen een belangrijke verrijking van het aanbod. We richten ons op de jongste generaties met wekelijks jeugdprogramma. We willen een breed publiek bereiken en daarom kiezen we bewust voor programma’s waarbij we ons op specifieke (nieuwe) doelgroepen richten, altijd in samenwerking en co-creatie met partners. Bekijk ons programma

Educatie

Met een sterk educatieprogramma bereiken we wekelijks leerlingen op Utrechtse basisscholen, scholieren in het voortgezet onderwijs en studenten aan MBO en HBO. Hiermee hebben wij een unieke positie in Utrecht. Onze professionele vakdocenten leren jongeren om zelf op een creatieve manier beeldverhalen te maken en om te reflecteren op de impact van bewegend beeld en de invloed op hun eigen leven en opvattingen.

We doen dit in (bijna) alle wijken van Utrecht, van Kanaleneiland tot aan Zuilen, van Overvecht tot Hoograven en Leidsche Rijn. Lees meer

De plek

In 2018 verlieten we de binnenstad en begonnen we aan een nieuw avontuur in het Werkspoorkwartier. We maakten en maken programma’s samen met en bij De Nijverheid, Beton-T en Villa Concordia en zagen een nieuw publiek bij ons binnenstappen. Er ontstond een mix van traditionele filmliefhebbers, filmmakers en jonge, vaak creatieve stadgenoten die zich thuis voelen.

Onze programma’s werken goed op plekken waar het minder aangeharkt is, waar ruimte is voor experiment, waar we kunstenaars en makers de ruimte kunnen geven. Onze programma’s worden karakteristieker als we samenwerken met creatieven en met andersdenkenden. Daar waar we drempelverlagend en toegankelijk zijn en op die manier nieuwe groepen nieuwe filmervaringen kunnen bieden.

Dit is niet het moment niet om miljoenen te steken in stenen voor culturele centra. Het moet en het kan betaalbaarder, zonder dat dit ten koste gaat van de kunst en de kunstenaar in onze stad. We hebben we een plan ontwikkeld voor de inrichting van onze nieuwe plek.

We bouwen een eigen loods op een culturele broedplaats. Twee filmzalen, een kleine horecavoorziening en een buitenruimte voor zowel openluchtvertoningen als voor exposities en installaties.

We houden je op de hoogte!

Verantwoording

Meerjarenplan Hoogt in Transitie 2021-2024
ANBI standaardformulier publicatieplicht 2022
Bestuursverslag Hoogt on Tour 2022
Gewaarmerkte jaarrekening Hoog on Tour 2022

Neem voor vragen en/of verzoeken, gerust contact met ons op via communicatie@hoogt.nl.

Hoogt on Tour wordt structureel gesteund door de Gemeente Utrecht en Europa Cinemas.

Wij zijn deel van Het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO), een vereniging van (middel)grote gesubsidieerde filmtheaters in Nederland, opgericht om een collectieve stem te geven aan de aangesloten instellingen.

En we werken samen met vele Utrechtse en landelijke partners.

Publieksverslag Hoogt on Tour 2022

publieksverslag 2022