Voortgezet onderwijs

Beeldtaal is in onze mediasamenleving een belangrijk communicatiemiddel. Deze taal begrijpen en gebruiken, is essentieel om verhalen te kunnen vertellen en boodschappen over te kunnen brengen. Met de filmeducatie van Hoogt on Tour leren jongeren om actief te kijken, film en beeldtaal te interpreteren en betekenis te geven aan wat ze zien. Ook leren ze hun eigen verhaal krachtig en creatief te vertellen met bewegend beeld.

Wij hebben een gevarieerd aanbod voor het voortgezet onderwijs. We passen de inhoud van onze programma’s aan op Kunstzinnige oriëntatie/CKV, maar ook op andere vakken zoals Maatschappijleer/Burgerschapsvorming, Geschiedenis of Aardrijkskunde. Het aanbod is geschikt voor de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo.

Ons aanbod voor het voortgezet onderwijs

Kijken en begrijpen

Workshops begrijpen en maken

 

Lessenreeks begrijpen en maken

 

 

Docententrainingen


Interesse of vragen?

Meer informatie? Neem dan contact op met onze educatie coördinator Jonathan Key via educatie@hoogt.nl. Hij is ook de contactpersoon voor het aanpassen van de lessen of workshops naar schoolinhoudelijke thema’s, of het combineren van de lessen met een filmvoorstelling met een inleiding of nagesprek.