Sponsoring & ANBI

ANBI

Hoogt on Tour is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er speciale, gunstige belastingregels gelden voor schenkers van giften, schenkingen en legaten. Als je een gift doet aan de ANBI Hoogt on Tour kun je dit geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op je belastbaar inkomen.
Meer informatie ANBI belastingregels
Meer informatie ANBI Hoogt on Tour
ANBI standaardformulier publicatieplicht 2022
Bestuursverslag Hoogt on Tour 2022
Gewaarmerkte jaarrekening Hoog on Tour 2022

 

Schenkingen en legaten

Draag je Hoogt on Tour een warm hart toe? Dan kun je onze organisatie steunen met een gift of een (periodieke) schenking of door Hoogt on Tour op te nemen in je testament.

De mogelijkheden:

Eenmalige gift of schenking
De meest voorkomende begunstiging. Een schenking kun je te allen tijde doen en is voor jou in beginsel aftrekbaar. 

Periodieke uitkering
Een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken, een gift die over meerdere jaren loopt. Een dergelijke schenking moet bij notariële akte worden vastgelegd. Je bepaalt zelf welk bedrag je jaarlijks wilt schenken gedurende een periode van tenminste 5 jaar. Indien de totale schenking tenminste kostendekkend is, ne
men wij als Hoogt on Tour de kosten van de notaris voor onze rekening. 

Hoogt on Tour in een testament tot (mede)erfgenaam benoemen
Deze wijze van nalaten wordt erfstelling genoemd. Ook hiertoe zal een notaris een akte moeten opmaken.
 

Legaat
Ook voor een legaat kun je bij de notaris terecht. Er wordt dan notarieel vastgelegd wat je wilt nalaten aan Hoogt on Tour. Voor aanvullende informatie kun je contact zoeken met de notaris van je keuze. 

Wens je over dit onderwerp vertrouwelijk met een functionaris of bestuurder van Hoogt on Tour in contact te treden? Dan verzoeken wij je te bellen met Annemarie Nycolaas op 030-2312216.