do 22 sep - 2022 donderdag 22 september 2022

Uit je Dakloos! | The Disciples

Documentaire waarin een daklozenkoor een voor hen geschreven opera instudeert die het harde straatleven verbeeldt. Wie trekt er aan de touwtjes: de regisseur, de componist of de koorleden zelf? Deze film maakt onderdeel uit van het evenement Uit je Dakloos!. 

In deze documentaire studeren de leden van daklozenkoor De Straatklinkers de speciaal voor hen geschreven opera The Disciples in. De koorleden worden gevraagd een uitvergrote versie van zichzelf te spelen. Door deze verdubbeling komen feit en fictie steeds dichter bij elkaar in de buurt. Zo speelt de film bewust met rol die dak- en thuislozen zichzelf aanmeten en die de buitenwereld hen geeft. We vangen een glimp op van het werkelijke leven van De Straatklinkers terwijl ze openhartig vertellen over de weg die zij hebben afgelegd. En we zien de dramatische opera gestalte krijgen.

Uit je Dakloos!

In de week van 10-17 oktober wordt er een woning gebouwd op de Neude, in het hart van de stad. Utrechters met en zonder woning zijn van harte welkom om mee te bouwen aan het huis. Samen met hen wordt ook het stigma over dakloosheid afgebroken. Behalve een bouwplaats komt er een terras, een winkeltje, een moestuin én een gevarieerd programma in de Bieb, waaronder de film The Disciples.
Meer info:
www.uitjedakloos.nl

Alle films