do 23 sep - 2021 donderdag 23 september 2021

CineArt x NFF | Dead & Beautiful

Selectie: De Nijverheid

Voor Nederlands scroll naar beneden.

After a weird night, five bored, super-rich friends find out they are vampires. Panic! Is this really what they have become? Can they still trust one another? Producer Erik Glijnis (Lemming Film) will be present for a Q&A. Experience the art-expositions at De Nijverheid before and after you’ve seen the movie.

 

Quite a contemporary look, those black face masks worn by the five twenty-somethings out hunting among the Taipei nightlife. But what they actually hide are their Dracula fangs. One of David Verbeek’s most ambitious productions, Dead & Beautiful was already in the pipeline when he presented How to Describe a Cloud at Rotterdam in 2013. Both films have a role for the spiritual, which in this vampire drama contrasts sharply with the vacuous world of Lulu and her friends, who fill the inner void with extravagant experiences. With unforeseen consequences.

After a weird night, five bored, super-rich friends find out they are vampires. Panic! Is this really what they have become? Can they still trust one another? Each and every one goes to extreme lengths to find out. This take on the vampire genre plays generously with societal tension and expectations at a meta level. The opulent but eerie locations and impressive cityscapes are mesmerising, yet function as a backdrop for themes such as violence, isolation and innocence.

Including a Q&A with producer Erik Glijnis.

Erik graduated as bachelor of economics in Haarlem before studying for producer at the Netherlands Film Academy in Amsterdam. Erik loves to work on projects that are unique in storytelling and cinematography; films he produced so far have been classified as experimental and groundbreaking but also reached a wide audience. Since 2016 he’s working as producer at the renowned production company Lemming Film. In 2018 Erik was listed by Screendaily as future leader producer.

The Netherlands Film Festival will visit Hoogt on Tour. Enjoy eight unique festival premieres. 

Experience the art-expositions at De Nijverheid before and after you’ve seen the movie.

Read more about it:
EXboot | Jan Timmers – ‘Primaat van het Zien’
This year for HKU Vers, EXboot chooses the work of Jan Timmers in September. With his graduation project “Primaat of the sight” he tries in a series of paintings to depict things as originally allowed, either without analyzing the image or contaminating the image with science or reason, in order to create works that are one step closer to the seeing come before it is influenced by our ratio: the original seeing.

Kunsthal Kloof | Frances Rompas – ‘Elders’
At Kunsthal Kloof presents Frances Rompas her process. She scales the worldly with the personal. Historical research is juxtaposed with cinematic experiments. A process-based exhibition that develops and evolves over time. And, like a refrigerated young coconut, her video-installation for Kunsthal Kloof will be as earthbound as an exotic taken out of context.

De Tunnel | Wouter Bremer
Wouter Bremer (1984) is a painter and printmaker and in his work faded glory is a recurring theme. Places or objects that have been used a lot are no longer used overnight. It has lost its function and found peace. The contrast between expressively made work, which radiates the peace. The search for calm in the chaos. They are dreams. And dreams gone by. Wouter Bremer shows both his painting and some prints in De Tunnel.

KUNSTKOERS | Multiple artists
KUNSTKOERS is an open-air exhibition with works by seven Utrecht artists on the KunstKade. The selected artists are: Ruben Arents, Daantje Bons, Ernest Bessems, Britte Koolen, Felipe van Laar, Frances Rompas, Tim Wunderink.

In addition to these works on the quay, KUNSTKOERS will also take you past various exhibitions at De Nijverheid, including EXBOOT, KUNSTHAL KLOOF and DE TUNNEL. Broaden the view and let yourself be carried away with KUNSTKOERS, but also point the ears for the sounds and words of Saskia van Kampen, Danique Carmen Kivit, Talal Fayyad, Wordbites, Reazun, Loki Project and Terence Goodmann. KUNSTKOERS has been made possible by the Municipality of Utrecht, K.F. Heinfonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds and Stichting EX.

CineArt
You absolutely don’t want to miss out on our monthly CineArt screenings at De Nijverheid! CineArt offers you edgy films, so expect the unexpected and get inspired! 

Practical info
The CineArt screenings take place every last Thursday of the month at De Nijverheid (Nijverheidskade 15, 3534 AZ Utrecht).

NL:

De vijf ontdekken na een rare nacht dat ze vampiers zijn geworden. Paniek! Is dit wat ze echt zijn? Kunnen ze elkaar nog vertrouwen? Producent Erik Glijnis (Lemming Film) is aanwezig voor een Q&A. Voor en na de film kun je de kunstenaars van De Nijverheid en hun kunst ontdekken.

De zwarte mondkapjes die vijf twintigers dragen wanneer ze op jacht gaan in het nachtleven van Taipei ogen actueel. Maar ze verbergen er hier hun Dracula-tanden mee. Dead & Beautiful, een van David Verbeeks meest ambitieuze producties, was al onderweg toen hij in 2013 in Rotterdam How to Describe a Cloud presenteerde. In beide films is een rol weggelegd voor het spirituele, dat in dit vampierdrama scherp contrasteert met de wereld van Lulu en haar vrienden. Verveelde kinderen van steenrijke ouders, die de leegte vullen met extravagante ervaringen. Met onvoorziene gevolgen. 

De vijf ontdekken na een rare nacht dat ze vampiers zijn geworden. Paniek! Is dit wat ze echt zijn? Kunnen ze elkaar nog vertrouwen? Ieder voor zich gaat ver om dat uit te vinden. Deze variatie op het vampiergenre speelt met spanning en verwachtingen op metaniveau. De rijke maar onbehaaglijke locaties en indrukwekkende beelden van de grootstad zijn niet alleen betoverend maar ook het decor voor sociaal commentaar en thema’s als geweld, isolatie en onschuld. 

Inclusief Q&A met producent Erik Glijnis (Lemming Film)

Erik haalde zijn bachelor Economie in Haarlem en studeerde daarna voor producent aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Erik werkt graag aan projecten die uniek zijn in het vertellen van verhalen en cinematografie; films die hij tot nu toe produceerde werden geclassificeerd als experimenteel en grensverleggend, maar bereikten ook een breed publiek. Sinds 2016 werkt hij als producent bij het gerenommeerde productiehuis Lemming Film. In 2018 werd Erik door Screendaily vermeld als toekomstig leiderproducent.

Het Nederlands Film Festival komt naar je toe! Geniet van acht unieke festivalpremières bij Hoogt on Tour! 

Voor en na de film kun je het terrein van De Nijverheid ontdekken.

Dit is er allemaal te zien:
EXboot | Jan Timmers – ‘Primaat van het Zien’
Dit jaar kiest EXboot met HKU Vers in september voor het werk van Jan Timmers. Met zijn afstudeerproject “Primaat van het zien” stelt hij een serie schilderijen tentoon die een stap dichter bij het zien komen, voordat de werken zijn beïnvloed door onze ratio: het oorspronkelijke zien.

Kunsthal Kloof | Frances Rompas – ‘Elders’
In Kunsthal Kloof presenteert Frances Rompas haar proces. Ze schaalt het wereldse met het persoonlijke. Historisch onderzoek wordt naast filmische experimenten gezet. Een procesmatige tentoonstelling die zich in de loop van de tijd ontwikkelt en evolueert. En als een gekoelde jonge kokosnoot zal haar video-installatie voor Kunsthal Kloof net zo aardgebonden zijn als een exotisch uit zijn context gehaald.

De Tunnel | Wouter Bremer
Wouter Bremer in expositieruimte De Tunnel (@ De Nijverheid)
Wouter Bremer (1984) is schilder en printmaker en in zijn werk is vergane glorie een veel terugkerend thema. Plekken of objecten waar veel gebruik van is gemaakt worden van de een op de andere dag niet meer gebruikt. Het heeft zijn functie verloren en rust gevonden. Het contrast tussen expressief gemaakt werk, dat juist de rust uitstraalt. Het zoeken naar kalmte in de chaos. Het zijn dromen. En vervlogen dromen. Wouter Bremer toont in De Tunnel zowel zijn schilderwerk als enkele prints. De expositie is nog t/m 10 oktober te bezoeken.

KUNSTKOERS | Diverse kunstenaars
KUNSTKOERS is een openluchtexpositie met werken van zeven Utrechtse kunstenaars op de KunstKade. De geselecteerde kunstenaars zijn: Ruben Arents, Daantje Bons, Ernest Bessems, Britte Koolen, Felipe van Laar, Frances Rompas, Tim Wunderink.

Naast deze werken op de kade brengt KUNSTKOERS je ook langs verschillende exposities bij De Nijverheid, waaronder EXBOOT, KUNSTHAL KLOOF en DE TUNNEL. Verruim de blik en laat je meevoeren met KUNSTKOERS, maar spits ook de oren voor de klanken en woorden van Saskia van Kampen, Danique Carmen Kivit, Talal Fayyad, Wordbites, Reazun, Loki Project en Terence Goodmann. KUNSTKOERS is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Utrecht, K.F. Heinfonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting EX.

CineArt
Onze maandelijkse CineArt-vertoningen bij De Nijverheid wil je absoluut niet missen! CineArt biedt je edgy films, dus verwacht het onverwachte en laat je inspireren!

Praktische info
De CineArt-vertoningen vinden elke laatste donderdag van de maand plaats bij De Nijverheid (Nijverheidskade 15, 3534 AZ Utrecht).

Alle films