do 22 jul - 2021 donderdag 22 juli 2021

CineZomer | Strawberry Mansion + Q&A

Selectie: De Nijverheid

English below

Een heerlijke, wonderbaarlijke, snoepjeskleurige komedie waarin reclamebedrijven je dromen belagen, de overheid er belasting op heft en een dromen-taxateur dankzij een excentrieke oude dame een fantastisch, romantisch avontuur beleeft. Regisseurs Kentucker Audley en Albert Birney komen speciaal vanuit de VS voor een Q&A na afloop. Deze film is onderdeel van de Cineville Zomertour!

 

In een toekomst niet ver van nu, heeft belastinginspecteur James Preble het niet makkelijk. Elke nacht droomt hij van een benauwend roze kamertje met reclameaanbiedingen. In zijn wakende leven is het niet veel beter. Elk greintje avontuur en onvoorspelbaarheid lijken in deze eind-kapitalistische wereld verdwenen. Alsof elk aspect van zijn leven bepaald wordt. Dan wordt hij uitgenodigd door de excentrieke Arabella, die haar hele leven nog geen enkele droombelasting heeft betaald. Ze vraagt hem om alsnog al haar dromen, opgeslagen op duizenden VHS-banden, te onderzoeken. In no-time ontwricht Arabella James overzichtelijke leven. Logerend in haar roze kasteelhuis gaan zijn en haar dromen door elkaar lopen en begint ook de werkelijkheid steeds surrealistischer vormen aan te nemen. Een prachtige, vintage, vormgegeven liefdesbrief aan fantasie en creativiteit. Maar ook een droom van een film. Niet eerder raakt een film zo dicht aan de droomwerkelijkheid. Die staat tussen diepe slaap en wakker zijn in, waar je verbonden bent aan je verlangens en angsten, waar je dapper bent, je droomvrouw de liefde verklaart en die ook de perfecte uitweg vormt van de sores in het wakende deel van je leven. De film is Nederlands ondertiteld.

“Extra bijzonder is dat de twee regisseurs Kentucker Audley en Albert Birney speciaal vanuit de VS overkomen voor een Q&A na afloop! Ze hebben de film gemaakt met een klein budget, zonder inmenging van een grote productiemaatschappij en dat maakt dat ze heel creatief en innovatief te werk moesten gaan. Die aandacht en liefde voor de film zie je terug op het grote doek.” – onze filmprogrammeur Miranda van Gelder bij Indebuurt Utrecht.

Over CineZomer
Het is zomer, én dus tijd voor CineZomer! Zinderende zomerfilms van Hoogt on Tour bij De Nijverheid in Utrecht. Heb jij de zomerkriebels? Duik samen met ons in meeslepende verhalen en waan je in andere werelden! Samen ontdekken en op reis gaan… dát is CineZomer. Lees hier meer over het hele programma.

Over Hoogt on Tour
Na het vertrek van Filmtheater ’t Hoogt uit de Utrechtse binnenstad vertoont Hoogt on Tour films op diverse locaties in de stad. Voor specifieke doelgroepen selecteert en programmeert Hoogt on Tour unieke films, documentaires en klassiekers. De films zijn te zien bij onder andere De Nijverheid in het Werkspoorkwartier. Hoogt on Tour heeft sinds augustus 2020 een vaste plek in de filmzaal van Bibliotheek Neude. Van dinsdag t/m zondag zijn hier onder de naam Hoogt in Bieb Neude bijzondere, belangrijke kwaliteitsfilms te zien.

Veilig naar de film
Uiteraard ga je bij Hoogt on Tour veilig naar de film! Lees hier het coronaprotocol.

Locatie
De Nijverheid, Nijverheidskade 15, 3534 AZ Utrecht

Liever thuis kijken?
Dat kan! Strawberry Mansion bekijk je ook op onze Picl pagina!

English

A delightful, wonderful, candy-colored comedy in which advertising companies harass your dreams, the government levies taxes on them and a dream appraiser has a fantastic, romantic adventure thanks to an eccentric old lady. Directors Kentucker Audley and Albert Birney from the US will be present for a Q&A afterwards. This movie is part of the Cineville Summer Tour.

In a future not far from now, tax inspector James Preble is not having an easy time. Every night he dreams of a stuffy pink room with promotional offers. In his waking life it is not much better. Every shred of adventure and unpredictability seems to have disappeared in this late capitalist world. As if every aspect of his life is determined. Then he is invited by the eccentric Arabella, who has not paid a single dream tax in her entire life. She asks him to investigate all her dreams, stored on thousands of VHS tapes. Arabella James disrupts orderly life in no time. While staying in her pink castle house, his and her dreams become intertwined and reality begins to take on more and more surreal forms. A beautiful, vintage styled love letter to fantasy and creativity. But also a dream of a movie. Never before has a film come so close to dream reality. It stands between deep sleep and being awake, where you are connected to your desires and fears, where you are brave, where your dream woman declares love and which is also the perfect way out of the troubles in the waking part of your life. The film has Dutch subtitles.

“Extra special is that the two directors Kentucker Audley and Albert Birney (from the US) will be present for a Q&A afterwards! They made the film on a small budget, without the involvement of a large production company, which means that they can be very creative and innovative. You can see that attention and love for the film on the big screen.” – our film programmer Miranda van Gelder.

CineZomer
It’s summer, and therefore time for CineZomer! Exciting summer films by Hoogt on Tour at De Nijverheid in Utrecht. 

Do you have the summer jitters? Dive into moving stories with us and imagine yourself in other worlds! Discovering and traveling together… that’s CineZomer. 

Alle films