di 9 jul - 2024 dinsdag 9 juli 2024

Stemmen van Naoorlogse Generaties

Stemmen van naoorlogse generaties laat zien hoe oorlog en koloniaal verleden doorwerken in het heden. Aan de hand van interviews krijgen naoorlogse generaties die roots hebben in voormalig Nederlands-Indië. De film van Simone Berger en Armando Ello laat op een verhelderende en beeldende manier zien hoe het verleden impact kan hebben op het heden. Stemmen die doorklinken in literatuur, voordrachten en andere kunstuitingen.

Deze film zie je vanaf 1 augustus bij Hoogt in Bieb Neude.

Koop nu vast kaarten voor de vertoning van deze film op de dag van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Tickets voor 15 augustus

Simone Berger en Armando Ello gingen voor hun film op zoek naar de overdracht van transgenerationele trauma’s op de tweede en de derde naoorlogse generatie met een Indische en Molukse achtergrond.

Literaire schrijvers Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Dido Michielsen en Sylvia Pessireron verwerkten hun familiegeschiedenis in hun oeuvre en kijken op een openhartige wijze hierop terug. Zij groeiden op met (groot)ouders met onverwerkte trauma’s.

Vier personen van de derde generatie gebruiken hun familiegeschiedenis in hun dagelijkse werk op een kunstzinnige of professionele wijze: Robin Block, Cheroney Pelupessy, Inez Schelfhout en Esmay Usmany. Zij geven een nieuwe vorm aan hun bewogen erfenis en aan de toekomst van het herdenken. Zij willen de vaak onbewuste patronen doorbreken.

De interviews zijn aangevuld met 2D-animaties die op een laagdrempelige wijze de invloed van stress en angst op lichaam en brein tonen. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Schelfhout schreef samen met Berger het script. Schelfhout en twee traumaspecialisten geven inzicht in hoe (oorlogs)trauma’s van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven. Ook geven zij inzicht in de periode na 1945, toen migranten en repatrianten na aankomst in Holland geen luisterend oor vonden en aanpassen hun credo werd. Zij benadrukken het belang van verwerking, zodat de overdracht van trauma’s gestopt kan worden.

Alle films