ma 12 feb - 2024 maandag 12 februari 2024

Alreadymade

De docu Alreadymade neemt zelf de vorm aan van een ‘readymade’. Filmmaker Barbara Visser verweeft gevonden materiaal uit verschillende bronnen tot het verhaal over het meest invloedrijke kunstwerk uit de vorige eeuw: Fountain uit 1917. Was dit een werk van R. Mutt? Of van Marcel Duchamp? Of toch Elsa von Freytag-Loringhoven die de pispot tot kunst verhief?

Deze film zie je vanaf 7 maart bij Hoogt in Bieb Neude.

Was het marketing, mystificatie of misogynie waardoor het kunstwerk Fountain zo beroemd werd? Wat begon als een zoekgeraakt object van een anonieme maker, werd uiteindelijk het meest invloedrijke kunstwerk van de 20e eeuw. Speculaties over een vrouwelijke auteur komen en gaan. Maar wie is zij? Wat is echt, en wat is waar, in dit geval? De twijfels over de oorsprong van dit ‘readymade’ kunstwerk lopen parallel met de waarde van de talloze kopieën die zich in de depots van musea voor moderne kunst bevinden. Kan de ontdekking van één enkele brief dit alles veranderen in de toeschrijving aan een vrouw die haar tijd ver vooruit was?

In Alreadymade worden originaliteit, auteurschap en identiteit ter discussie gesteld, net als Fountain (1917) dat een eeuw geleden deed, alleen nu met behulp van hedendaagse techniek. Stemmen die het werk toeschrijven aan Elsa von Fretyag-Loringhoven, ook wel bekend als de barones, trekken steeds meer aandacht, omdat er historisch gezien nogal wat recht te zetten is met betrekking tot vrouwelijke bijdragen in de kunst. Of is het toch wishful thinking?

Alle films