Lessenreeks: Iedereen kan vloggen

Vloggen is heel populair onder kinderen en jongeren. Op YouTube vind je vlogs over uiteenlopende onderwerpen: UFO’s, games, snoep. Alles komt voorbij.  

In deze lessenreeks maken leerlingen een eigen vlog en leren ze wat je daarvoor nodig hebt. De drie lessen bestaan uit een preproductie-les (voorbereiding), een filminstructie-les en een postproductie-les (nabewerking), waarin ook leerdoelen rondom mediawijsheid zijn opgenomen, zoals manipulatie en de maakbaarheid van film. Dit lespakket bieden we online aan, maar onze vakdocent kan de lessen ook in de klas geven.  

Wat ga je leren? 

  • Wat een vlog interessant maakt  
  • Hoe een film wordt gemaakt 
  • Hoe je een vlog maakt, zowel informatief als entertainment   
  • Filmtechnieken, montage, muziek en tempo 
  • Begrijpen hoe media de werkelijkheid kleuren,
  • Inzicht in hoe beeld manipuleert en gevoelens oproept

Resultaat: een eigen vlog 

Praktische informatie


Niveau: 
groep 7 en 8 

Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen

Duur: 45 minuten per les 

Kosten: € 200 (online lespakket met instructievideo’s, drie live lessen en begeleiding)

Aanmelden

Wil je deze lessenreeks boeken of een offerte opvragen? Neem dan contact op met Linda Eversteijn via educatie@hoogt.nl.