Sponsoring

Schenkingen en legaten

Filmtheater ’t Hoogt is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat bij giften, schenkingen en legaten aan een “ANBI” voor de schenkers speciale gunstige belastingregels gelden: je kunt jouw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen.
Indien je Filmtheater ’t Hoogt een warm hart toedraagt kun je onze organisatie steunen met een gift, een (periodieke) schenking of door ’t Hoogt op te nemen in uw testament.

De mogelijkheden:

Eenmalige gift of schenking: de meest voorkomende begunstiging. Een schenking kun je te allen tijde doen en is voor jou in beginsel aftrekbaar.

Een periodieke uitkering: een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken, een gift die over meerdere jaren loopt. Een dergelijke schenking moet bij notariële akte worden vastgelegd. Je bepaalt zelf welk bedrag je jaarlijks wilt schenken gedurende een periode van tenminste 5 jaar. Indien de totale schenking tenminste kostendekkend is, neemt Filmtheater ’t Hoogt de kosten van de notaris voor haar rekening.

Filmtheater ’t Hoogt in een testament tot (mede) erfgenaam benoemen. Deze wijze van nalaten wordt erfstelling genoemd. Ook hiertoe zal een notaris een akte moeten opmaken.

Een legaat: ook daarvoor kun je bij de notaris terecht. Er wordt dan notarieel vastgelegd wat je wilt nalaten aan Filmtheater ’t Hoogt.
Voor aanvullende informatie kun je contact zoeken met de notaris van uw keuze.

Wens je over dit onderwerp vertrouwelijk met een functionaris of bestuurder van Filmtheater ’t Hoogt in contact te treden, dan verzoeken wij je te bellen met 030-2312216.