Organisatie

Over ’t Hoogt

’t Hoogt vertoont films die er toe doen. Daarbij wordt teruggekeken op een rijke filmgeschiedenis en vooruitgeblikt naar de nieuwste ontwikkelingen in de beeldcultuur. ’t Hoogt is initiator van bijzondere projecten: van grote en kleine festivals tot retrospectieven, lezingen, symposia en de vertoning van zwijgende films met live muziek.

’t Hoogt wordt gesteund door de gemeente Utrecht en door Europa Cinemas, een project van het media programma van de Europese Gemeenschap.

Missie

’t Hoogt opent vensters. We willen zoveel mogelijk mensen een bredere kijk op de wereld bieden. Hen verrijken met films met mooie verhalen en interessante informatie, waarmee zij zichzelf kunnen ontwikkelen en zich kunnen plaatsen in relatie tot de wereld om hen heen. Bij alles wat we doen streven we ernaar onze bezoekers te inspireren.  ’t Hoogt verrast, ook met films waar je niet naar op zoek was.

We hebben een aanbod van kwaliteitsfilms dat nergens anders in de stad te zien is en waarin de markt niet voorziet. De films die ’t Hoogt laat zien, zijn altijd bijzonder: in cinematografie, verhaal, onderwerp, culturele achtergrond of een combinatie daarvan.

Strategie

Wij vertonen in samenwerking met culturele partners onderscheidende films op verschillende locaties in Utrecht: inhoudelijke en artistieke films die je blik verruimen, je mening doen kantelen of je aan het denken zetten over jezelf en onze snel veranderende wereld.

Met spraakmakende of intieme filmvoorstellingen, prikkelende programma’s, gefundeerd informatief en educatief aanbod en actuele debatten willen we ons publiek in Utrecht raken, verrijken, informeren en inspireren. Voor onze bezoekers, medewerkers en samenwerkingspartners willen we artistieke en maatschappelijke waarde creëren. Een ontmoeting in en om de filmzaal kan leiden tot een gedeelde emotie, een verhit debat of een nieuw idee. Dit doen we graag samen met verschillende lokale en nationale partners zoals festivals, kennisinstituten, culturele en maatschappelijke instellingen, het onderwijs en het Utrechtse bedrijfsleven.

Filmeducatie

Kinderen en jongeren zien elke dag video’s en bewegend beeld. Kunnen ze deze beelden ook begrijpen en er betekenis aan geven? Filmeducatie door Filmtheater ’t Hoogt laat leerlingen hierover nadenken en zich bewust worden van hoe media de werkelijkheid kleuren. Ze leren met film als creatief middel een boodschap overbrengen. Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken, te begrijpen en zelf te maken. Kinderen leren te duiden wàt ze zien; een belangrijke vaardigheid in een tijd waarin video’s en nepnieuws via allerlei kanalen tot ons komen. Door net als letters en woorden ook beelden te leren lezen, geven kinderen betekenis aan wat ze zien en kunnen zij dit in de juiste context plaatsen.

Team

Rianne Brouwers Directeur
Miranda van Gelder Programmeur
Michiel Langbroek Facilitair producent
Leendert Oostlander Educatie
Peter Akerboom Financiële administratie
Manon Scholten Marketing en communicatie

Raad van Toezicht

Kees Roovers – Voorzitter

Aart Barkey Wolf

Marina Blok

Wilma de Rek

Eric Diepeveen