di 21 jan - 2020 dinsdag 21 januari 2020

Oude locatie Filmtheater ’t Hoogt

Afgelopen vrijdag kwam het bericht naar buiten dat het Utrechts Monumentenfonds (UMF) en Jos Stelling de haalbaarheid van een nieuw filmtheater op de voormalige locatie van Filmtheater ’t Hoogt gaan onderzoeken.

In de (social) media wordt gesuggereerd dat Filmtheater ’t Hoogt de huur van deze locatie heeft opgezegd. Hierbij willen wij onderstrepen dat wij graag nog jaren in het pand hadden willen blijven, tijdens onze zoektocht naar een plek waar meer mogelijk was dan filmvertoning, maar dat het UMF de huur heeft opgezegd. Daarom moesten wij versneld op zoek naar een nieuwe locatie. Wij hebben herhaaldelijk verzocht om het pand langer te mogen huren, maar na een eenmalige verlenging van zes maanden gaf het UMF daar vervolgens geen enkele mogelijkheid meer toe.

Na 46 jaar vertonen van vernieuwende films en met stijgende bezoekersaantallen, was het zeer tegen onze zin dat we het pand volledig moesten leegruimen. Wij hebben daarmee onze bezoekers teleurgesteld en personeel moeten ontslaan. Ook hebben wij hierdoor op dit moment geen eigen locatie en kunnen wij geen premièrefilms vertonen.

Gelukkig heeft de gemeente Utrecht ons de mogelijkheid gegeven om, samen met de andere initiatiefnemers, het concept voor de Machinerie in het Werkspoorkwartier verder uit te werken. Daarmee zullen het hart en de ziel van Filmtheater ’t Hoogt hun plek krijgen op een nieuwe locatie in 2022, met een nieuwe uitstraling en een programma voor uiteenlopende doelgroepen. En in de Machinerie, de nieuwe innovatieve plek voor liefhebbers, makers, professionals, leerlingen en studenten, komt dat programma ook nog in een bredere context te staan en wordt het aangevuld met gezamenlijke programmering.