wo 11 apr - 2018 woensdag 11 april 2018

Filmtheater ’t Hoogt richt pijlen op Werkspoorkwartier

De zoektocht naar nieuwe huisvesting voor Filmtheater ’t Hoogt richt zich vanaf deze week volledig op het Werkspoorkwartier.
“ De afgelopen periode zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met twee scenario’s voor het Podium voor Film en Beeldcultuur; de City bioscoop in de Voorstraat en een nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier.” aldus Rianne Brouwers, Directeur van Filmtheater ’t Hoogt.

Investeerder voor de City

Begin dit jaar bleek een Utrechtse ondernemer bereid de City bioscoop te kopen en tegen maatschappelijke condities aan Filmtheater ’t Hoogt te verhuren. Zo zou ‘t Hoogt het pand kunnen exploiteren als Podium voor Film en Beeldcultuur. Na de totstandkoming van de overeenkomst hierover bleek de verkoper het pand niet te kunnen leveren. Verhuizen naar de City bioscoop is daardoor voor ’t Hoogt geen optie meer.

Werkspoorkwartier

Vanaf nu gaat Filmtheater ’t Hoogt alle energie richten op een nieuw te ontwikkelen locatie in het Werkspoorgebied.  ‘t Hoogt zal de verhuizing aangrijpen om zijn rol in filmstad Utrecht fors uit te bouwen. Brouwers: “Het Werkspoorkwartier schept kansen voor de toekomst, waarin een vernieuwend Podium voor Film en Beeldcultuur recht doet aan de behoefte in de stad. Dat sluit aan bij de sectoranalyse over film en beeldcultuur die de gemeente heeft laten opstellen. De omvang van de panden in het Werkspoorkwartier geeft de mogelijkheid om nog sterker in te zetten op makers en samenwerkingen.” Met verschillende culturele en commerciële partijen is een eerste verkenning gedaan naar een innovatieve samenwerking op het gebied van beeldcultuur, muziek en technologie, waarbij vernieuwing en crossovers centraal staan. Dit biedt ook meer kansen voor de creatieve industrie en makers.

Overbrugging

Filmtheater ’t Hoogt kan tot het einde van dit jaar gebruik maken van de huidige locatie. In 2019 zal het filmtheater op verschillende plekken in de stad films vertonen. De educatieve activiteiten worden in die periode ook voortgezet en verder uitgebouwd.

Podium voor Film en Beeldcultuur

Filmtheater ’t Hoogt heeft in 2017 ruim 69.000 bezoekers ontvangen, dat zijn 10.000 bezoekers meer dan in 2016. ’t Hoogt vertoont structureel Europese prijswinnende producties, wereldcinema en spraakmakende documentaires. Jaarlijks zijn 85 tot 90 premièrefilms in Utrecht alleen in ’t Hoogt te zien. Rianne Brouwers: “Wij kunnen onze culturele en maatschappelijke rol in de stad nog meer waarmaken als Podium voor Film en Beeldcultuur. Daarvoor werken wij samen met vele partners zoals scholen en opleidingen, culturele en maatschappelijke instellingen, gastprogrammeurs en bedrijven. Zo versterken wij de liefde voor film bij kinderen en volwassenen in stad en provincie Utrecht.”