ma 29 aug - 2022 maandag 29 augustus 2022

Educatie Hoogt zet nieuwe stappen, nu ook structureel aanbod voor MBO

Hoogt on Tour heeft al jarenlang een sterke band met het onderwijs in Utrecht. Ieder jaar volgen duizenden leerlingen van Utrechtse basisscholen en uit het voortgezet onderwijs workshops en projecten over film. Sommige kijken een film en leren wat film met je kan doen, vaker nog gaan kinderen en jongeren zelf aan de slag met een camera om echt te ervaren wat je met beeld kunt bereiken.

De volgende stap

Afgelopen week heeft Hoogt on Tour een samenwerkingsovereenkomst getekend met MBO Utrecht Zorg & Welzijn. Een lang gekoesterde wens om ook MBO-studenten met film in contact te brengen. Samen met de MBO willen wij filmeducatie een onderdeel laten zijn binnen het curriculum van de opleiding Verpleegkunde. Filmeducatie, met name het bekijken, analyseren en maken van film, draagt eraan bij om empathie en inlevingsvermogen (verder) te ontwikkelen.

Film en beeldtaal zijn een uitstekend medium voor (zelf)expressie en reflectie. Het ervaren van cultuur en leren uitdrukken van ervaringen en gevoelens door middel van kunst draagt bij aan een gezonde balans, en dat is hard nodig in het werkveld van de gezondheidszorg.

De eerste stappen zijn nu gezet, de handtekeningen staan op papier. Ons gezamenlijke doel is om dit schooljaar met de eerste lichting studenten te starten.

Team van MBO Utrecht Z&W en Annemarie en Linda namens Hoogt on Tour, klaar om handtekening te plaatsen