ma 19 sep - 2022 maandag 19 september 2022

The Bigger Picture | Kiki

Click or scroll for English

Dit najaar strijkt Hoogt on Tour neer bij Villa Concordia, waar we nog meer dan anders buiten de gebaande paden treden. We kijken drie avonden naar The Bigger Picture! 

Film doet ons inleven, meeleven, kritisch nadenken en breken uit vastgeroeste ideeën. Met klassiekers en cultfilms toont The Bigger Picture hoe we zonder oogkleppen kunnen kijken naar de wereld om ons heen. Of het nu gaat om de heks als feministische icoon, de underground queer oorsprong van Madonna’s beroemde vogue of de wereld van sekswerk. De films in dit programma zetten aannames op losse schroeven. Ideeën die we, zonder het te weten, hebben overgenomen van de mensen om ons heen en de plek waar we opgroeien.

Met toonaangevende sprekers en ervaringsexperts duiken we achter de schermen van ons cultuurlandschap om je te confronteren met je eigen vooroordelen, helpen we je je kritische vermogen te scherpen en laten we je tegelijkertijd genieten van de nieuwe perspectieven die je onderweg oppikt. Wie wist dat je zoveel kon leren van film over dans, seks en moordlust?

Kiki

Met Madonna’s hit Vogue uit de jaren negentig en het succes van Rupaul’s Dragrace is vogueing en ballroom tegenwoordig welbekend. De oorsprong van de vogue als protest tegen het heteronormatieve keurslijf en viering van het genderspectrum raakt hierin vaak vergeten. In dit programma zie je de documentaire Kiki, een hedendaagse Paris is Burning, die teruggaat naar de oorsprong van de ballroom als toevluchtsoord voor queer jongeren van kleur.

Extra: performance Utrecht Ballroom Scene

Utrecht Ballroom Scene is opgericht voor en door de queer- en transcommunity (van kleur) in Utrecht. Ze organiseren wekelijks Voguing lessen op dinsdagavond, bijeenkomsten, feestjes en meer. Deze avond geven ze een inkijkje in de Voguing en Ballroom cultuur.

The Bigger Picture is a cooperation between Inez de Coo, Hoogt on Tour and Villa Concordia.

Villa Concordia

Villa Concordia is de naam van het huis van Theatergroep Aluin en toont behalve voorstellingen van Aluin ook die van gasten. Zo streek deze zomer Queer Film Festival Utrecht hier neer. De villa heeft een fijne theaterzaal, een prima plek voor filmprogramma’s van Hoogt on Tour.

Locatie: Concordiastraat 67A, 3551 EM Utrecht (bekijk via Google Maps) – website locatie

Bereikbaarheid: bushalte op enkele minuten, fietsen zet je naast de ingang en parkeren is gratis, er is geen invalidenparkeerplaats.
Volg vanaf het hek van het bedrijventerrein de rode borden met aanwijzing ‘Villa Concordia’ (twee keer rechts). Het gebouw neem je de grote blauwe deur links.

ENGLISH

This autumn, Hoogt on Tour will settle down at Villa Concordia, where we will venture off the beaten track even more than usual. For three nights, we take a look at The Bigger Picture!

Film makes us empathize, think critically and break out of entrenched ideas. With classics and cult films, The Bigger Picture shows us how we can look at the world around us without blinkers. Whether it’s a witch as a feminist icon, the underground queer origins of Madonna’s famous Vogue or the world of sex work. The films in this program challenge assumptions and ideas that we have unknowingly adopted from the people around us and the place where we grow up.

With leading speakers and experiential experts, we take a look behind the scenes of our cultural landscape to confront you with your own prejudices, help you sharpen your critical skills and at the same time let you enjoy the new perspectives you pick up along the way. Who knew you could learn so much from a film about dance, sex and murder?

Kiki

With Madonna’s hit Vogue from the 1990s and the success of Rupaul’s Dragrace, vogueing and ballroom are well known today. The origin of vogue as a protest against the heteronormative straitjacket and celebration of the gender spectrum is often forgotten. In this program you will see the documentary Kiki, a contemporary Paris is Burning, which goes back to the origins of the ballroom as a refuge for young queer people of color.

Extra: performance Utrecht Ballroom Scene

Utrecht Ballroom Scene is an initiative for the queer and trans community (of colour) in Utrecht. They organise weekly Voguing classes on Tuesday evenings, social events, balls and more. Tonight, they will give you a teaser of Voguing and ballroom culture.

The Bigger Picture is a cooperation between Inez de Coo, Hoogt on Tour and Villa Concordia.

Villa Concordia

Villa Concordia is the home of Theatergroep Aluin and presents – besides their own performances – multiple programs of different guests, like Queer Film Festival Utrecht this summer. The villa has a nice theatre hall, a perfect spot for films from Hoogt on Tour.

Location: Concordiastraat 67A, 3551 EM Utrecht (Google Maps) – website location

Alle films